VIVID DIAMOND

K. 5, Keykab Khanim Safaraliyeva St, Baku, Azerbaigian